Upozornenie: Máte otvorenú PRACOVNÚ VERZIU stránky. Táto verzia môže byť predmetom častých zmien. Vami vykonané zmeny sa vo FINÁLNEJ VERZII stránky neprejavia (ak nebolo dohodnuté inak).
 
logo

.

Vitajte na webovej stránke Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko

SOS/BirdLife Slovensko je nezisková organizácia. Našim poslaním je ochrana a výskum vtáctva na Slovensku.

 

 

Tlačové správy

Na Dunaji pri Bratislave sa už vyše týždňa zdržuje viac ako tisícdvesto labutí

12.08.2011

Ornitológovia zaznamenali pri Bratislave na významnom zhromaždisku vodného vtáctva viac ako 1200 labutí veľkých. V Chránenom vtáčom území Dunajské luhy sa na Hrušovskej zdrži v súčasnosti vo veľkých kŕdľoch sústreďujú nehniezdiace a nedospelé vtáky, ktoré tu nachádzajú dostatok potravy a vhodné miesto na letné pŕchnutie a preperovanie. Spolu s tisíckami kačíc a lysiek tak poskytujú návštevníkom možnosť nahliadnuť do života vodného vtáctva už niekoľko týždňov.

Staršie tlačové správy

Aves Symfony

Aves symfony je jednotný on-line databázový systém Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, prostredníctvom ktorého zavádzame zber a zhromažďovanie údajov o rozšírení vtáctva po celom Slovensku. Cieľom je získavať aktuálne dáta o rozšírení všetkých druhoch vtáctva v chránených vtáčích územiach, ale aj mimo nich. K plnohodnotnému využívaniu aplikácie je nutné sa registrovať. Vlastníkmi údajov poskytnutých do databázy ostávajú autori v zmysle platnej legislatívy a ich použitie je možné len podľa kódexu schváleného výborom SOS/BirdLife Slovensko. Kódex na stiahnutie Návod na používanie Aves symfony si môžete stiahnuť tu.

Aktuálne

events_cd28b74886495bf.jpg

23. Stredoslovenská ornitologická konferencia

2. septembra sa uskutoční tradičná ornitologická konferencia vo Zvolene. Pozývame všetkých záujemcov.

events_d4cec60eb3b13d4.jpg

EuroBirdwatch 2011

V roku 2011 sa uskutoční EuroBirdwatch 1. -2. októbra 2011. Prebieha nahlasovanie podujatí na Slovensku. Pridajte sa tiež.

events_ddc91a21e7c296e.jpg

Hniezdne sčítanie vodného vtáctva

Hniezdne sčítanie vodného vtáctva sa zameriava na mapovanie hniezdiacich vodných vtákov na rôznych mokraďových biotopoch. Zapojiť sa môže každý záujemca ochotný pomôcť.

events_808f665d806260e.jpg

Mapovanie dážďovníkov a netopierov na sídliskách

Ostáva nám už len niekoľko týždňov kým tohtoročné mláďatá dážďovníkov vyletia z hniezd a spolu s rodičmi odletia na zimoviská. Pomôžte nám s mapovaním.

Oznamy

Žiadne aktuálne oznamy

Staršie oznamy ...
Nahor